Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1891
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê Hữu Nghĩa-
dc.date.accessioned2020-01-10T01:48:25Z-
dc.date.available2020-01-10T01:48:25Z-
dc.date.issued2019-11-
dc.identifier.urihttp://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1891-
dc.description.abstractTrong những năm qua, các thế lực thù địch vin vào sự sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu, vào sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, của sản xuất hiện nay... để phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin. Tuy nhiên, từ thực tiễn đấu tranh tư tưởng - lý luận của V.I.Lênin để bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác và thực tiễn công cuộc đổi mới của Việt Nam, có thể khẳng định rằng, những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn có giá trị bền vững; chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn là học thuyết khoa học, cách mạng và nhân văn duy nhất đáp ứng được nhiệm vụ lịch sử mà không một học thuyết nào có thể thay thế được.vi_VI
dc.language.isovivi_VI
dc.publisherLý luận chính trị - Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học của học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minhvi_VI
dc.subjectChủ nghĩa Mác - Lêninvi_VI
dc.subjectBảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin trong tình hình mớivi_VI
dc.titleBảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin trong tình hình mớivi_VI
dc.typeArticlevi_VI
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bao ve Chu nghia Mac - Lenin trong tinh hinh moi.pdf
  • Description : 
  • Size : 293,57 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.