Browsing by Subject Pháp luật về quyền con người

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 67  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
202048. Quan điểm của Công giáo và Phật giáo về hôn nhân đổng tính = Catholic and Buddhist views on same-sex marriage-
202065. Bảo vệ các quyển con người bằng pháp luật hình sự Việt Nam trong giai đoạn đương đại (Phẩn II-Kỳ sáu) = Protection of human rights by Vietnamese criminal law in the contemporary period (Part II - Term six)Lê, Cảm; Nguyễn, Trọng Điệp
2022Ba nền tảng của triết học vê' quyển con người trong thời kỳ khai sáng ở Pháp = Three foundations of the philosophy of human rights in the Enlightenment in FranceThS, Đậu Công Hiệp
2020Bảo vệ các quyến con người bằng pháp luật hình sự Việt Nam trong giai đoạn đương đại (Phấn II-Kỳbốn) = Protection of human rights by Vietnamese criminal law in the contemporary period (Part Il-Term four)Lê, Cảm
2020Bảo vệ các quyển con người bằng pháp luật hình sự Việt Nam trong giai đoạn đương đại (Phẩn II-Kỳ năm) = Protection of human rights by Vietnamese criminal law in the contemporary period (Part II - Term five)Lê, Cảm; Đỗ, Văn Chiến
2020Bảo vệ công lý, quyền con người theo yêu cẩu tiếp tục cải cái tư pháp ở Việt Nam hiện nay = Protecting justice and human rights according to the requirements of further judiciary reform in Vietnam todayTường, Duy Kiên
2020Bảo đảm quyền dân tộc tự quyết gắn với quyền con người ở Việt Nam hiện nay = Ensuring the rights to national self-determination in association with human rights in Vietnam todayNguyễn, Thanh Tuấn
2022Bảo đảm quyền khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên hiện nay = Ensuring youth's right to innovative entrepreneurship currentlyNguyễn, Thanh Tuấn; Phạm, Quỳnh Quyên
2022Bảo đảm quyến biểu tình của công dân theo tinh thẩn Hiến pháp năm 2013 = Ensuring citizens' right to protest in the spirit of the 2013 ConstitutionPhan, Khuyên
2021Bảo đảm quyến con người trong quyết định hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội ở Việt Nam hiện nay = Ensuring human rights in deciding penalties for offenders under the age of 18 in Vietnam todayPhạm, Khắc Tuyến
2020Bảo đảm quyến của phụ nữ Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lấn thứ tư = Ensuring the rights of Vietnamese women in the context of the fourth industrial revolutionNguyễn, Thị Báo
2020Bảo đảm quyển dân tộc thiểu số trong điếu kiện hội nhập quốc tế = Ensuring the rights of ethnic minorities in the context of international integration-
2022Bảo đảm, thúc đẩy quyền con người theo tinh thần Đại hội lẩn thứ XIII của Đảng = Ensuring and promoting human rights in the spirit of the 13th National Party CongressHoàng, Hùng Hải
2020Các nội dung cơ bản của luật hình sự đối với người chưa thành niên ở Cộng hòa Liên bang Đức nhìn từ góc độ Công ước Liên hợp quốc vể quyền trẻ em = Basic contents of criminal law for juvenile person in the Federal Republic of Germany from the perspective of the United Nations Convention on the Rights of the ChildMichael, Sommerfeld
2020Di dân tự do với vấn đế quyền tự do cư trú dưới góc nhìn quyển con người = Free migration with the issue of freedom of residence from the perspective of the human bookBùi, Thị Đào; Lê, Vương Long
2022Giáo dục quyền con người hướng đến các mục tiêu và nguyên tắc của Liên hợp quốc = Human rights education towards the goals and principles of the United NationsChu, Thị Thúy Hằng
2020Giáo dục quyến con người trong giáo dục nghề nghiệp = Human rights education in vocational educationHoàng, Hùng Hải
2022Giảng dạy vể quyển con người: thực tiễn tại Khoa Luật trường Đại học Duy Tân = Teaching human rights: practice at the Faculty of Law, Duy Tan UniversityLê, Thị Chầu
2021Hành vi phát tán thông tin, hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội, từ góc nhìn phòng ngừa = Research on human rights in some educational and training institutions in the French Republic in recent yearsLưu, Hoài Bảo
2021Hiến pháp năm 2013 - Cột mốc mới trong hiện thực hóa lý tưởng của Tuyên ngôn độc lập = Constitution 2013 - A new milestone in the realization of the ideal of the Declaration of IndependenceĐặng, Dũng Chí