Browsing by Author Ban, Biên Tập

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2019Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành công nghệ sinh học 2019 = Biotechmart 2019Ban, Biên Tập
2019Hội nghị thường niên Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ lần thứ 17 = 17th Annual Conference of Vietnam Library Consortium on Science and Technology E-ResourcesBan, Biên Tập
2019Hội thảo khoa học "Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào lĩnh vực Thư viện" = Scientific Conference "Impact of the 4th industrial revolution on Library"Ban, Biên Tập
2019Hội thảo khoa học “Tối ưu hóa quản trị tri thức số Chính phủ - Doanh nghiệp - Thư viện” = Scientific Workshop on "Optimizing the digital knowledge management: Government - Enterprises - Library"Ban, Biên Tập
2019Hội thảo tập huấn ứng dụng truyền thông xã hội trong marketing các nguồn tin khoa học và công nghệ và đào tạo người dùng = Training workshop on social communication application in marketing science and technology resources and user trainingBan, Biên Tập
2019Hội thảo tập huấn “Bảo đảm thông tin khoa học và công nghệ cho hoạt động nghiên cứu và đào tạo của cán bộ, giảng viên, sinh viên” = Training workshop "Ensuring science and technology information for research and training activities of researchers, lecturers and students"Ban, Biên Tập
2019Hội thảo “Bảo đảm thông tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu và đào tạo tại Việt Nam” = Workshop on "Ensuring scientific and technological information for research and education in Vietnam"Ban, Biên Tập
2019Hội thảo “Các giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa nhằm phát triển văn hóa đọc" = Workshop on "Solutions to promote socialization to develop reading culture"Ban, Biên Tập
2019Hội thảo “Xây dựng mô hình phát triển tài nguyên giáo dục mở” = Workshop "Building a development model of open education resource"Ban, Biên Tập
2019Hội thảo: "Sử dụng phần mềm SIERRA trong quản lý thư viện hiện đại và ứng dụng công nghệ thư viện thông minh - kết nối đa lĩnh vực" = Workshop: "Using SIERRA software in modern library management and application of smart library technology - multiple connectivity"Ban, Biên Tập
2019Lễ ra mắt nền tảng bản đồ số và hệ thống thông tin nhân đạo = Launching of the Vietnam digital map platform and the humanitarian information systemBan, Biên Tập
2019Sách Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2018 = Vietnam Science and Technology Book 2018Ban, Biên Tập
2019Tập huấn điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức khoa học và công nghệ năm 2019 = Training on Survey of science and technology organizations capacity in 2019Ban, Biên Tập
2019Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định Chính phủ về hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng = Summarizing 10 years of implementing the Government Decree on private library activities with community serviceBan, Biên Tập
2019Tọa đàm “Thư viện số tương lai: Nội dung số truy cập mở và Quản trị dữ liệu số” = Seminar "Future digital library: Open access content and digital data management"Ban, Biên Tập
2019Workshop “Linking international S&T information resources between universities and enterprises for the commercialization of research results” = Hội thảo kết nối các nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ quốc tế phục vụ thương mại hóa kết quả nghiên cứu giữa trường đại học và doanh nghiệpBan, Biên Tập
2019Đại hội thư viện-thông tin thế giới lần thứ 85 = 85th World Library-Information Congress (85th IFLA)Ban, Biên Tập