4. Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới (1986 đến nay) : [42]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 42
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1-2018Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóaNguyễn Hữu Thức
7-2019Xây dựng đoàn kết trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng ta hiện nayĐỗ Văn Dương
7-2018Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế trong quá trình đổi mớiNguyễn Dũng Anh
11-2019Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề caoLê Thị Mai Hoa
4-2018Phát huy tinh thần đại thắng mùa Xuân 1975 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốcNguyễn Trọng Nghĩa
1-2018Tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua 30 năm đổi mớiDương Xuân Ngọc, Hà Thị Thúy
8-2019Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động nhằm thực hiện tốt công tác tư tưởng của Đảng ở cấp cơ sở hiện nayLê Văn Hội
1-2019Những thành tựu trong thực hiện công bằng xã hội với dân chủ ở Việt Nam hiện nayTrần Văn Phòng, Bùi Phương Thùy
4-2018Quá trình đổi mới tư duy của Đảng về mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trịVũ Thị Thu Hương
11-2018Giá trị phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nayNguyễn Thị Thành
5-2019Mạng xã hội và công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nayĐoàn Trung Dũng, Võ Văn Chi
4-2019Phát triển bền vững kinh tế biển ở Việt Nam nhận thức và quan điểm của ĐảngLê Nhị Hòa
2-2019Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội và công tác chính trị, tư tưởngNguyễn Xuân Thắng
3-2019Năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt NamLê Văn Yên
8-2019Một số kinh nghiệm của Đảng lãnh đạo phát triển du lịch thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (2006 - 2017)Nguyễn Thế Thi
8-2019Đảng lãnh đạo phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc (2001 - 2018)Hoàng Thị Trang
8-2018Sự phát triển lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế tư nhân trong thời kỳ đổi mớiTrần Văn Phòng
5-2018Thực hiện nghiêm túc và sát thực tế "Chiến lược cán bộ của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"Lê Quốc Lý
1-2018Quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước về người Việt Nam định cư ở nước ngoài (1986 - 2016)Nguyễn Văn Trường
4-2019Đảng lãnh đạo phát triển du lịch thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (2006 - 2017)Nguyễn Thế Thi
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 42