2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước : [112]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 112
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
4-2019Nâng cao chất lượng đảng viên theo quan điểm Đại hội XII của ĐảngNguyễn Thị Ngọc Cảnh
3-2019Tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng hiện nayNguyễn Văn Lý
3-2019Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nayLê Văn Phục
3-2019Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng Đảng về đạo đứcLê Trọng Tuyến
5-2018Quan điểm "Đảng ta là đạo đức, là văn minh" của Chủ tịch Hồ Chí MinhBùi Đình Phong
2-2019Rà soát, sàng lọc, đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng khâu quan trọng trong công tác đảng viênNguyễn Quang Bình
2-2019Câu chuyện "cá" và "nước"Lê Minh Hoan
6-2019Giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nướcHoàng Quốc Bảo
7-2019Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người - giá trị cách mạng và ý nghĩa thời đạiVũ Quang Ánh, Dương Quốc Toản
3-2019Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trườngHoàng Thị Ngọc Minh
9-2019Quá trình nhận thức và quan điểm chỉ đạo của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế biển với bảo vệ chủ quyền quốc gia vùng biểnTrương Minh Dục
5-2019Quan điểm của Đảng về tôn giáo trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)Nguyễn Thị Như
3-2018Hiến pháp năm 1946 - sự tiếp nối tư tưởng về nhà nước của dân, do dân và vì dân của Chủ tịch Hồ Chí MinhNguyễn Thị Minh Thùy
8-2019Tìm hiểu chủ trương của Đảng trong quan hệ đối ngoại với Liên Xô và Trung Quốc (1954 - 1975)Đoàn Thanh Thủy
8-2019Chủ trương của Đảng về công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài thời kỳ đổi mớiLê Thị Tình
8-2019Quan điểm của Đảng về ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế thời kỳ đổi mớiNguyễn Thị Quế, Nguyễn Minh Đức
8-2019Thấm nhuần Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn ĐảngTrần Văn Rạng
1-2019Hồ Chí Minh - Người vận dụng sáng tạo lý luận Mác - Lênin về xây dựng Đảng cầm quyền ở Việt NamMạch Quang Thắng
9-2018Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước thật sự kiến tạo quốc gia phát triển ở Việt NamNguyễn Hữu Đông
8-2018Một số vấn đề về xây dựng con người Việt NamMạch Quang Thắng
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 112