Browsing "2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước" by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 93 to 112 of 112 < previous 
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2-2018Vài nét về công tác xây dựng Đảng thời kỳ 1976-1986Nguyễn Minh Tuấn
12-2018Vài nét về Đảng lãnh đạo xây dựng đội ngũ đảng viên (2010-2015)Nguyễn Thị Quý
5-2019"Vấn đề xây dựng con người" trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng taDoãn Thị Chín
3-2018Vận dụng một số giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng đội ngũ đảng viên và thanh đảng trong xây dựng đảng hiện nayĐỗ Ngọc Ninh, Đinh Ngọc Giang
10-2019Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng đối với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viênNguyễn Bình, Nguyễn Thị Xuân
9-2019Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa quân đội và nhân dân trong tình hình hiện nayTrần Thu Truyền
6-2019Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại vào công tác đối ngoại quân sự, quốc phòng của Việt NamĐặng Công Thành
1-2018Xây dựng "Đảng ta là đạo đức, là văn minh": Ý nghĩa sống còn của chế độBùi Đình Phong, Nguyễn Đình Hoàng
6-2019Xây dựng phong cách của cán bộ lãnh đạo trong Công an nhân dân hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí MinhPhạm Ngọc Anh
12-2018Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dânNguyễn Thị Phương Hoa
5-2018Xây dựng Đảng "Là đạo đức, là văn minh" theo quan điểm của Hồ Chí MinhLê Văn Yên
2-2019Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh - thực tiễn và kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đổi mớiTrương Ngọc Nam
11-2019Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí MinhLê Đình Năm
12-2019Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnhNguyễn Thị Phương Hoa
5-2019Xây dựng Đảng về đạo đức - Nhiệm vụ quan trọng hiện nayLâm Quốc Tuấn
7-2019Xây dựng Đảng về đạo đức trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh giá trị lý luận và thực tiễn hiện nayĐặng Kim Oanh, Trần Thị Thanh Nhàn
2-1-2020Xây dựng đồng bộ, chỉnh đốn quyết liệt để khẳng định vai trò lãnh đạo của ĐảngVương Trần
11-2018Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh thời kỳ đổi mớiTrần Trọng Thơ, Nguyễn Bình
5-2019Đoàn kết làm nên sức mạnh của Đảng!Đinh Quang Thành
11-2019Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng Đoàn quốc hội gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nayNguyễn Hạnh Phúc