2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước : [116]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 116
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
29-12-2021Xây dựng và chỉnh đốn Đảng: Nhận thức sâu sắc, tạo tiền đề vững chắcPhùng Kim Lân
10-12-2021Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phải nỗ lực hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn ĐảngTùng Quang
10-2021Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng ĐảngMạch Quang Thắng
5-2021Lãnh đạo trên nền tảng nhân văn: Nét văn hóa chính trị đặc sắc trong văn hóa chính trị, văn hóa Đảng Cộng sản Việt NamNguyễn Văn Lý
2-2019Hồ Chí Minh bổ sung, phát triển và vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng Đảng cầm quyền và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt NamTrần Minh Trưởng
2-2019Quan điểm của Hồ Chí Minh về rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của cán bộ, đảng viên trong tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhânTrần Văn Phòng
1-2018Xây dựng "Đảng ta là đạo đức, là văn minh": Ý nghĩa sống còn của chế độBùi Đình Phong, Nguyễn Đình Hoàng
1-2019Tôn trọng nhân dân để phát huy dân chủNguyễn Văn Công
1-2019Người cách mạng phải đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhânVăn Thị Thanh Mai
1-2019Công tác Tuyên giáo góp phần quan trọng xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đứcThu Hằng
2-2018Chống tham nhũng để Đảng thật sự trong sạch và vững bềnNguyễn Trọng Phúc
7-2019Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền trong sạch, vững mạnhNguyễn Thế Thắng
4-2019Thực hành dân chủ trong Đảng - Sự minh định về năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nayNguyễn Thế Phúc
7-2019Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí MinhMạch Quang Thắng
6-2019Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận và sự vận dụng của Đảng ta trong sự nghiệp đổi mớiTrịnh Quốc Việt
11-2019Thực hành dân chủ trong Đảng theo chỉ dẫn của BácĐinh Quang Thành
8-2019Quan điểm của Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường tự nhiên - sự vượt trước về tư duy và hành độngHoàng Thị Ngọc Minh
8-2019Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhân cách người đảng viên Cộng sảnLê Trung Kiên
10-2019Kiến tạo nền dân chủ một đảng cầm quyềnNguyễn Hồng Hải
5-2019"Vấn đề xây dựng con người" trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng taDoãn Thị Chín
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 116