Browsing "Đảng Cộng Sản Việt Nam" by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 182 to 201 of 250 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
12-2019Vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước đối với phát triển doanh nghiệp tư nhân trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tưHoàng Ngọc Hòa
2-2018Vài nét về công tác xây dựng Đảng thời kỳ 1976-1986Nguyễn Minh Tuấn
12-2018Vài nét về Đảng lãnh đạo xây dựng đội ngũ đảng viên (2010-2015)Nguyễn Thị Quý
5-2019"Vấn đề xây dựng con người" trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng taDoãn Thị Chín
11-2019Vận dụng "dân vận khéo" theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nayNguyễn Thị Tâm
3-2018Vận dụng một số giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng đội ngũ đảng viên và thanh đảng trong xây dựng đảng hiện nayĐỗ Ngọc Ninh, Đinh Ngọc Giang
10-2019Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng đối với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viênNguyễn Bình, Nguyễn Thị Xuân
9-2019Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa quân đội và nhân dân trong tình hình hiện nayTrần Thu Truyền
6-2019Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại vào công tác đối ngoại quân sự, quốc phòng của Việt NamĐặng Công Thành
4-2019Về mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị trong quan điểm của V.I. Lê-Nin và ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nayLê Thị Chiên
12-2019Vĩnh Phúc: Tuyên truyền miệng là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, Đảng viênBảo Châu
2-2018Vững bước dưới cờ Đảng vinh quangLê Huy Nam
1-2018Xây dựng "Đảng ta là đạo đức, là văn minh": Ý nghĩa sống còn của chế độBùi Đình Phong, Nguyễn Đình Hoàng
8-2019Xây dựng lực lượng công an nhân dân theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở" - nhìn từ đổi mới phương thức lãnh đạo của ĐảngTô Lâm
5-2018Xây dựng nông thôn mới bước phát triển nhận thức của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thônNguyễn Anh Cường
6-2019Xây dựng phong cách của cán bộ lãnh đạo trong Công an nhân dân hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí MinhPhạm Ngọc Anh
8-2019Xây dựng và chỉnh đốn Đảng ở thành phố mang tên BácThanh Mai
29-12-2021Xây dựng và chỉnh đốn Đảng: Nhận thức sâu sắc, tạo tiền đề vững chắcPhùng Kim Lân
12-2018Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dânNguyễn Thị Phương Hoa
5-2018Xây dựng Đảng "Là đạo đức, là văn minh" theo quan điểm của Hồ Chí MinhLê Văn Yên