Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/132
Title: Để của bí mật
Authors: Khái Hưng
Issue Date: 1960
Publisher: Văn Nghệ
Abstract: Không tay không chân. Một mắt một tai. Mặt mày bóng nhoáng. Một người hái hoa. Mày nằm hăm mốt. Mày đứng ba mươi. Lưng áo mày rách. Là có tiền xài.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/132
Appears in Collections:Thư viện sách điện tử

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DE CUA BI MAT - KHAI HUNG-VanNghe.compressed.pdf
  • Description : 
  • Size : 6,96 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.