Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/130
Title: Việt Nam - Văn học sử giản ước tân biên
Authors: Phạm Thế Ngũ
Issue Date: 1961
Description: Theo GS. Trần Hữu Tá, thì mặc dù là "giản ước", nhưng sách được biên soạn chu đáo, kỹ lưỡng; tư liệu phong phú, chuẩn xác; nhận định đánh giá khá cân nhắc, thận trọng... Tuy có người trong giới nghiên cứu chưa đồng tình về cách phân chia các thời kỳ văn học, phần "văn học truyền khẩu" hãy còn sơ sài; nhưng bộ sách vẫn có ích cho những người muốn muốn hiểu khái quát nền văn học Việt Nam.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/130
Appears in Collections:Thư viện sách điện tử

Files in This Item:
Thumbnail

 • File : 1-PHAM THE NGU - VN VAN HOC SU GIAN UOC TB-V.1.pdf
 • Description : 
 • Size : 6,42 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : 2-PHAM THE NGU - VN VAN HOC SU GIAN UOC TB-V.2.pdf
 • Description : 
 • Size : 10,92 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : 3-PHAM THE NGU - VN VAN HOC SU GIAN UOC TB-V.3.pdf
 • Description : 
 • Size : 15,38 MB
 • Format : Adobe PDF


 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.