Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/129
Title: Văn - Phạm Việt
Authors: Nguyễn Quí Hùng
Issue Date: 1963
Publisher: Khai Trí
Description: Ebook "Văn phạm Việt" được giáo sư Nguyễn Quý Hùng biên soạn có 5 nội dung chính và cơ bản, đó là: Từ ngữ học, phân tích học, cú pháp học, bút pháp học và thi pháp học. Bố cục nội dung của cuốn sách gồm có 9 chương với 31 bài học, trong đó phần 1 sau đây sẽ trình bày 3 chương đầu tiên với 19 bài học.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/129
Appears in Collections:Thư viện sách điện tử

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : NGUYEN QUI HUNG - VAN PHAM VIET - Khai Tri 1965 v.1.pdf
  • Description : 
  • Size : 74,38 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.