Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/127
Title: Thừa tự
Authors: Khái Hưng
Issue Date: 1940
Publisher: Văn Nghệ
Abstract: Tính thở dài nhìn Chuyên: "May mà hai anh em không ai nhận lời, chứ nếu nhận lời thì thật là một cái bẽ lớn. Cô ta chỉ cốt đem miếng thừa tự ra dứ.". Chuyên tiếp liền: "Để con cô ta đi lấy chồng cho êm thắm.". Khoa thêm: "Nhưng rút cục không êm thắm tí nào, thế mới chết chứ!". Mọi người cười reo, Trình kết luận: "Chung quy chỉ sư cụ là đáng thương nhất: đi lại nịnh hót mãi mà vẫn chưa xơ múi gì!". Khoa nghĩ thầm: "Kể đáng thương thì đáng thương tuốt, từ bà Ba, Cúc, Phan, bà huyện cho chí cả anh em mình."
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/127
Appears in Collections:Thư viện sách điện tử

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : THUA TU - Khai Hung.compressed.pdf
  • Description : 
  • Size : 11,46 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.