Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/123
Title: Hạnh
Authors: Khái Hưng
Issue Date: 1960
Publisher: Phượng Giang
Abstract: Hạnh cho tên mình là một sự mỉa mai. Trong hơn hai mươi năm mang cái tên ấy, chàng không một lần nào gọi là gặp may, mà cũng chẳng bao giờ thực là sung sướng.Ngay lúc ra đời Hạnh đã suýt bỏ mạng và suýt làm mẹ chết lây. Cha Hạnh mếu máo bảo thầy thuốc:"Xin ông cố cứu lấy nhà tôi, không cần nghĩ đến cái thai."Nhưng thầy thuốc cứu được cả hai mẹ con. Thế là Hạnh cất tiếng khóc, ra chào đời, để làm em ba anh và hai chị. Ông phán Hà bảo bà phán:"Nó sống thực là một sự may, vậy đặt tên nó là Hạnh."
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/123
Appears in Collections:Thư viện sách điện tử

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : HẠNH-KhaiHung.compressed.pdf
  • Description : 
  • Size : 7,53 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.