Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/122
Title: Gánh hàng hoa
Authors: Khái Hưng
Nhất Linh
Issue Date: 1934
Abstract: Cũng như mọi lần, Nguyễn Minh đi qua vườn Bách-Thảo để về Trại Hàng Hoa. Nhưng chiều hôm nay tuy vẫn phong cảnh ấy mà Minh ngắm thấy xanh tốt, rực rỡ bội phần. Hoa Xoan-Tây chàng trông thấy đỏ thắm hơn; hoa Hoàng-Lan chàng ngửi thấy thơm ngát hơn; những hoa Sen trắng, hồng nhấp nhô trên mặt nước, chàng tưởng tượng ra trăm nghìn nụ cười hàm tiếu thiên-nhiên.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/122
Appears in Collections:Thư viện sách điện tử

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : GANH HANG HOA- KhaiHung.compressed.pdf
  • Description : 
  • Size : 14,99 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.