Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/121
Title: Đội mũ lệch
Authors: Khái Hưng
Issue Date: 1958
Publisher: Phượng Giang
Abstract: Hai năm nay, Cả Lĩnh làm ăn phát đạt. Chẳng thế mà hắn ta lại dựng ngay ở phố chính một tòa nhà gác tráng lệ nguy nga cùng là sắm đủ các bàn, ghế, tủ, sập toàn bằng gụ, bằng trắc. Người ta lưu ý nhất đến cái tủ sắt của hẳn vừa cao, vừa to vừa nặng. Hôm mua tủ ở Hà Nội về, những tiền thuê chở từ ga vào phố cũng đã tốn phí mất năm đồng rồi, vì phải tám người lực lưỡng mới vần nổi cái khối sắt khổng lồ ấy. Cả Lĩnh bày cái "biểu hiệu" sự giàu có ấy ở ngay phòng khách.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/121
Appears in Collections:Thư viện sách điện tử

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DOI MU LECH- KhaiHung.compressed.pdf
  • Description : 
  • Size : 6,65 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.