Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/120
Title: Đợi chờ
Authors: Khái Hưng
Issue Date: 1939
Publisher: Phượng Giang
Abstract: Linh cho ngựa phi nước kiệu lớn, qua dặng đồi cỏ tranh, hấp tấp, vội vàng như người đi đâu có việc gì cần kíp. Tới chỗ sông Thương lượn khúc chảy ven đường Bố Hạ, quanh một quả đồi rộng trồng cam, Linh kìm cương, nhẹ nhàng nhẩy xuống đất, buộc ngựa vào một cây trẩu trụi gần hết lá. Đã một tuần nay, từ khi cam bắt đầu rám đỏ, sáng sáng, dùng xong bữa điểm tâm sơ sài, Linh lên ngựa đi thăm lấy lệ mấy nơi vừa phá hoang trồng chè, rồi phi thẳng tới đây ngồi đợi. Chàng đợi người năm ấy. Sự mong mỏi làm rạo rực lòng chàng và như man mác cả linh hồn vạn vật.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/120
Appears in Collections:Thư viện sách điện tử

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DOI CHO - Khai Hung.pdf
  • Description : 
  • Size : 5,83 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.