›› GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ sáu, ngày 18/09/2015 09:57:29 GMT+7 | lượt xem: 1691

Xây dựng chỉnh đốn Đảng

Trình bày một số vấn đề chung về Đảng và công tác xây dựng Đảng. Tìm hiểu công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, rèn luyện đạo đức, lối sống

Tác giả: Nguyễn Phú Trọng

Số trang: 651tr

Khổ: 24cm

Thông tin xuất bản:

Kho mượn: 324.2 / X126D

Kho đọc: VV.004516 

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 2037235 - Online: 55