›› GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ ba, ngày 11/04/2017 10:36:20 GMT+7 | lượt xem: 924

Vấn đề xây dựng, phát triển văn hoá và con người Việt Nam trong văn kiện Đại hội XII của Đảng

Tác giả: Biên soạn: Nguyễn Bá Dương, Đặng Văn Sánh (chủ biên), Nguyễn Mạnh Hưởng...

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia, 2016

Số trang: 263tr.

Nội dung:

Cuốn sách được kết cấu gồm 3 chương, trình bày quá trình nhận thức của Đảng về xây dựng nền văn hoá, con người Việt Nam qua 30 năm đổi mới và những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, yêu cầu, phương thức phát triển văn hoá, con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; nội dung và những vấn đề mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về xây dựng, phát triển văn hoá, con người Việt Nam; đề xuất định hướng học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng, phát triển văn hoá, con người Việt Nam trong tình hình mới.

Chỉ số phân loại: 306.09597\ V121Đ

Kí hiệu xếp giá kho đọc:  306 \ V121Đ

Kí hiệu xếp giá kho mượn:  306 \ V121Đ

Kí hiệu xếp giá kho lưu động: 306 \ V121Đ

Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. 

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 2037184 - Online: 43