›› Lâm Đồng qua báo chí

Thứ hai, ngày 22/05/2017 10:15:15 GMT+7 | lượt xem: 949

Tỉnh Lâm Đồng: Nhiều chính sách ưu việt cho người cao tuổi

Sau 42 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cán bộ và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tập trung khắc phục nhiều khó khăn, vươn lên trở thành tỉnh khá với nhiều lợi thế nổi trội. Đời sống Nhân dân cải thiện rõ rệt, NCT ngày càng được chăm sóc tốt hơn. Ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng dành cho phóng viên Báo Người cao tuổi cuộc trao đổi…

PV: - Xin ông khái quát những thành tựu nổi bật của tỉnh trong vòng 5 năm qua?

Ông Phan Văn Đa: – Năm năm trở lại đây, kinh tế Lâm Đồng tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Việc tái cơ cấu nền kinh tế gắn với thực hiện 5 khâu đột phá và phát huy lợi thế của địa phương đã tạo điều kiện cho các ngành nông nghiệp, dịch vụ – du lịch, công nghiệp thủy điện, khai khoáng… phát triển.

Năm 2016, GRDP bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 455 triệu USD; thu ngân sách nhà nước hơn 7.000 tỉ đồng, đạt 106,1% dự toán địa phương; 73,3% số phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 60 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới…

PV: - Lãnh đạo UBND tỉnh đánh giá như thế nào về hoạt động và vai trò của tổ chức Hội, NCT đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương?

Ông Phan Văn Đa: - Tại Lâm Đồng, các cấp Hội NCT thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với hội viên và gia đình; chủ động xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội NCT Việt Nam, bám sát 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 chương trình công tác lớn. Hội tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương kiện toàn tổ chức, triển khai các hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò NCT. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội cơ sở. Chủ động tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, tích cực tham gia học tập Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao – Gương sáng” gắn với nhiệm vụ phát triển của địa phương phù hợp với NCT; chú trọng xây dựng nhiều mô hình, điển hình ở cơ sở; thực hiện tốt xã hội hóa các hoạt động.

PV: - Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chăm sóc, phát huy vai trò NCT như thế nào và tạo điều kiện gì để các cấp Hội hoạt động, thưa ông?

Ông Phan Văn Đa: - UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản cụ thể như: Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011 quy định giảm giá vé tham quan, giá dịch vụ 30 – 50% so với quy định chung; tăng mức trợ cấp xã hội cho NCT thời điểm ấy lên 240.000 đồng/người/tháng… UBND tỉnh thành lập Ban Công tác NCT theo Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 14/3/2013; đồng thời kiện toàn BĐD Hội NCT tỉnh; ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Hành động quốc gia về NCT Việt Nam giai đoạn 2012 – 2020.

Hằng năm, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo triển khai công tác NCT tại địa phương; thường xuyên thăm hỏi, tặng quà NCT vào các dịp chúc thọ, mừng thọ, lễ  tết và Ngày NCT; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giúp NCT có điều kiện sống vui, sống khỏe. HĐND tỉnh thường xuyên giám sát đánh giá thực hiện chế độ chính sách theo Luật NCT.

Chính quyền các cấp tạo điều kiện cho NCT tham gia khôi phục và dạy nghề truyền thống, khuyến nông, khuyến lâm; hỗ trợ vốn và phương tiện sản xuất, chuyển giao công nghệ và bao tiêu sản phẩm đối với NCT trực tiếp sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ thành lập và hoạt động của Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT. Đến cuối năm 2016, có 86% xã, phường thành lập Quỹ và có kế hoạch hoạt động cụ thể.

PV: - Việc tuyên truyền Luật NCT và các chính sách cho NCT ở Lâm Đồng thực hiện như thế nào? UBND tỉnh đã làm gì để thực hiện Quyết định 1533 của Thủ tướng Chính phủ?

Ông Phan Văn Đa: - Đối với Lâm Đồng, công tác tuyên truyền Luật NCT được chú trọng hàng đầu và thực hiện trên phương tiện thông tin đại chúng cùng nhiều kênh thông tin khác. UBND tỉnh chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình thực hiện mỗi tháng 4 chuyên mục về NCT; kịp thời đưa tin về người tốt việc tốt, những gương sáng NCT làm kinh tế giỏi, tham gia thực hiện những mô hình điểm về xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới… ở cơ sở để mọi người học tập, làm theo.

Hằng năm, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán theo số lượng NCT đủ điều kiện hưởng chính sách xã hội nhằm bảo đảm quyền lợi kịp thời.

Các sở, ngành, đoàn thể phối hợp với Hội NCT tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác NCT; chỉ đạo tổ chức sơ kết, đánh giá 5 năm thực hiện Luật NCT tại địa phương.

Sau khi Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 2/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành, tháng 12/2016 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 7941/KH-UBND thực hiện Đề án xây dựng, nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn. Đến nay, Hội NCT tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai xây dựng mô hình thí điểm tại 12 huyện, thành phố; riêng trong năm 2017 mỗi huyện, thành phố chọn xây dựng điểm 1 CLB.

PV: - Trân trọng cảm ơn ông!

Thanh Hà (thực hiện)

 

Nguồn: Người cao tuổi; số 75 (2019); thứ năm 11 -5 - 2017; tr 5 

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 1974903 - Online: 36