›› GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ hai, ngày 12/09/2016 09:02:17 GMT+7 | lượt xem: 828

Tài liệu hỏi đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia – Sự thật

Số trang: 203tr.

Nội dung:

Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng bổ sung tư liệu, minh họa, làm rõ thêm các luận điểm trong các tài liệu, dành cho những người quan tâm nghiên cứu sâu hơn về quan điểm, đường lối của Đảng Cộng Sản Việt Nam, đặc biệt đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ tham mưu của Đảng, Nhà nước, các báo cáo viên, những người nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị (các viện nghiên cứu, giảng viên thuộc hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị, các trường đại học, cao đẳng…).

Tài liệu hỏi đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cung cấp những luận cứ, luận giải những điểm mới; giúp cho cán bộ, đảng viên và người đọc có cơ sở để nghiên cứu, nắm vững những nội dung mới trong quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chỉ số phân loại: 324.2597075/T103L

Kí hiệu kho đọc: VN.36513

Kí hiệu kho mượn: 324.2/T103L. 

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 2039379 - Online: 52