›› TIN TỨC

Thứ tư, ngày 16/09/2015 08:32:27 GMT+7 | lượt xem: 2692

TRƯNG BÀY SÁCH VỚI CHỦ ĐỀ “NAM BỘ KHÁNG CHIẾN”

Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Nam Bộ kháng chiến (23/09/1945 – 23/09/2015), Thư viện Tỉnh Lâm Đồng tổ chức trưng bày sách với chủ đề “Nam Bộ kháng chiến” tại Phòng đọc, trưng bày và triển lãm. Thời gian từ ngày 15/9 đến 23/9/2015. Đây là một hoạt động thiết thực của Thư viện Tỉnh Lâm Đồng nhằm tuyên truyền giới thiệu đến bạn đọc những tư liệu là những sự kiện lịch sử sống động mở đầu cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Triển lãm trưng bày các sách tư liệu gắn liền với nội dung thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất vượt qua mọi khó khăn thách thức của ngày Nam Bộ kháng chiến cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị và ngày càng sáng tỏ thêm ý nghĩa lịch sử. Đó sẽ là động lực to lớn cổ vũ toàn dân tộc đại đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua thách thức, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là “Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, “Vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

HÌNH ẢNH TRIỂN LÃM TRƯNG BÀY SÁCH

   Trần Thị Thúy Hằng  

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 2032976 - Online: 60