›› HOẠT ĐỘNG

Thứ năm, ngày 06/09/2018 07:47:08 GMT+7 | lượt xem: 503

THƯ VIỆN LÂM ĐỒNG TỔ CHỨC KIỂM TRA NGHIỆP VỤ MỘT SỐ THƯ VIỆN HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2018.

Từ ngày 29/8/2018 đến 31/8/2018, Thư viện tỉnh Lâm Đồng tổ chức kiểm tra công tác nghiệp vụ Thư viện TP.Bảo Lộc và các huyện Bảo Lâm, Di Linh và Lạc Dương.

       Trong 3 ngày làm việc, đoàn kiểm tra Thư viện Lâm Đồng đã được nghe lãnh đạo Trung tâm Văn hoá – Thể thao và cán bộ phụ trách Thư viện TP.Bảo Lộc, các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Lạc Dương báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị năm 2017 và công tác 6 tháng đầu năm 2018. Bên cạnh những thuận lợi và kết quả cơ bản đạt được như về cơ sở vật chất, năng lực cán bộ thư viện, bên cạnh còn những hạn chế như chưa dành nguồn kinh phí bổ sung sách, vốn sách chưa đáp ứng đủ nhu cầu bạn đọc, chưa ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Thư viện, công tác xây dựng thư viện xã và tủ sách cơ sở còn hạn chế.

         Qua đánh giá tình hình khó khăn chung của các thư viện, đoàn kiểm tra Thư viện tỉnh đã cùng lãnh đạo Trung tâm Văn hoá Thể thao huyện trao đổi và xây dựng các giải pháp tổ chức hoạt động Thư viện trong thời gian tới: Thư viện tỉnh sẽ hỗ trợ tạo điều kiện cho các Thư viện huyện tiếp tục xây dựng Thư viện xã và tủ sách cơ sở; tăng cường luân chuyển sách từ kho sách của chương trình mục tiêu quốc gia của Thư viện tỉnh; Thư viện huyện phải là cầu nối tích cực luân chuyển sách đến các tủ sách cơ sở, các trường học; đồng thời phối kết hợp với các ban văn hoá xã, các phòng giáo dục, liên hệ các trường học trên địa bàn huyện thành phố tổ chức triển khai phục vụ xe sách lưu động; triển khai ứng dụng CNTT vào các hoạt động của thư viện…

           Đây là hoạt động hàng năm của Thư viện Lâm Đồng nhằm nắm bắt được tình hình hoạt động của hệ thống thư viện huyện trong toàn tỉnh. Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn hạn chế còn tồn tại nhằm bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về phương pháp tổ chức, hoạt động giúp cán bộ Thư viện các huyện, thành phố làm tốt hơn công tác do mình phụ trách, thích ứng với những đòi hỏi ngày càng cao của xã hội, một “xã hội học tập”

  

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 361 - Online: 79