›› GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ hai, ngày 12/09/2016 08:58:58 GMT+7 | lượt xem: 816

Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng cương lĩnh, đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam

Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

Tác giả: Hội đồng lý luận Trung ương

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia

Số trang: 448tr.

Nội dung:

Cuốn sách gồm 24 bài viết của các học giả, các nhà khoa học, từ lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam với những luận cứ sắc bén, phê phán mạnh mẽ các quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chỉ số phân loại: 324.2597075/PH250P

Kí hiệu kho đọc: VN.36587

Kí hiệu kho mượn: 324.2/PH250P 

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 2043780 - Online: 35