›› GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ sáu, ngày 15/12/2017 01:39:14 GMT+7 | lượt xem: 493

Nhà Rông của người Xơ Đăng ở Kon Tum

Tác giả: Rơ Đăm Thị Bích Ngọc

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội, 2017

Số trang: 235tr.

Nội dung:

Trong các giá trị văn hóa truyền thống của người Xơ Đăng, nhà rông chiếm vai trò, vị trí quan trọng và nổi bật nhất. Đây là giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể nổi tiếng, không chỉ phản ánh đời sống vật chất mà còn cả đời sống tinh thần của tộc người này. Nói cách khác, có thể thấy rõ đời sống vật chất, tinh thần, xã hội và văn hóa của người Xơ Đăng thông qua nghiên cứu ngôi nhà rông của họ. Tìm hiểu nhà rông của người Xơ Đăng ở tỉnh Kon Tum trên cơ sở khảo sát chủ yếu ở huyện Đăk Tô là cái nhìn tổng quát và cụ thể về khía cạnh văn hóa của nhà rông trong mối quan hệ xã hội cũng như cách ứng xử của tộc người này với môi trường tự nhiên.

Chỉ số phân loại: 305.89593\NH100R

Kí hiệu kho đọc: 305.8\NH100R

Kí hiệu kho mượn: 305.8\NH100R

Kí hiệu kho lưu động: 305.8\NH100R

Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. 

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 2048398 - Online: 66