›› GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ năm, ngày 21/07/2016 04:49:21 GMT+7 | lượt xem: 899

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới

Tác giả: Hà Thị Khiết (chủ biên), Nguyễn Duy Việt, Nguyễn Văn Hùng....

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia, 2015

Số trang: 399tr., 24cm

Nội dung:

Cuốn sách trình bày một số vấn đề lý luận, thực tiễn về dân vận, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới, đồng thời đi sâu phân tích thực trạng và nguyên nhân, kinh nghiệm của việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong những năm đổi mới. Trên cơ sở đó, đưa ra những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới.

Cuốn sách được chia thành 3 chương:

Chương I: Cơ sở lý luận, thực tiễn về dân vận, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới;

Chương II: Chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong những năm thực hiện đường lối đổi mới - Thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm;

Chương III: Quan điểm, phương hướng và giả pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới.

Chỉ số phân loại: 324.2597075\ N122C

Kí hiệu kho đọc:  VV.009126

Kí hiệu kho mượn:  324.2\ N122C

Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu. 

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 2037607 - Online: 71