Chánh văn phòng điều phối chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng Lê Chinh cho biết, sau 5 năm xây dựng nông thôn mới, tỉnh Lâm Đồng đã huy động được gần 33.600 tỷ đồng từ các nguồn vốn để thực hiện các chương trình, tiêu chí phát triển kinh tế - xã hội tại 117 xã. Qua đó, nâng thu nhập bình quân của người dân trong các xã này lên 52 - 52,5 triệu đồng trong năm 2015. 

Xây dựng nông thôn mới là một trong những thành tựu nổi bật của tỉnh Lâm Đồng mấy năm gần đây. Ngoài 43 xã hoàn thành các tiêu chí, tỉnh Lâm Đồng hiện có huyện Đơn Dương đã được Chính phủ công nhận là một trong 10 huyện nông thôn mới đầu tiên của cả nước và là huyện nông thôn mới đầu tiên của khu vực Tây Nguyên. 

Phạm Kha/TTXVN

Nguồn: Báo Tin tức; Số 295(5108); Thứ sáu 11/12/2015; Tr.6