›› Lâm Đồng qua báo chí

Thứ hai, ngày 14/05/2018 10:15:36 GMT+7 | lượt xem: 532

Lâm Đồng: Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu

Chiều 10/5, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt cho hay vừa có văn bản chỉ đạo Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, TP trong tỉnh, Chủ tịch Công ty, Chủ tịch HĐTV các công ty nhà nước thuộc tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu chưa thực hiện đúng quy định trong việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và báo cáo kết quả thực hiện về chương trình này.

Ngoài ra, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng còn đề nghị chấn chỉnh ngay việc thi hành pháp luật về vấn đề nói trên tại các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương. Mặt khác, UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm việc xây dựng Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và báo cáo kết quả thực hiện theo đúng quy định của Luật và Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài chính tổ chức kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu Sở này trong việc không tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017, chậm báo cáo Bộ Tài chính kết quả thực hiện chủ trương nói trên; đồng thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/5/2018. 

 

Phúc Ân

Nguồn: http://baophapluat.vn/ 

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 1980827 - Online: 64