›› Lâm Đồng qua báo chí

Thứ ba, ngày 10/04/2018 03:42:34 GMT+7 | lượt xem: 596

LÂM ĐỐNG: Chú trọng phổ biến pháp luật cho người đi xuất khẩu lao động

     Đó là một trong những nội dung quan trọng của Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên địa phương năm 2018 vừa được ƯBND tỉnh Lâm Đồng ban hành mới đây. Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện và TP trong trong tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể và lồng ghép thực hiện các chỉ tiêu để đảm bảo hiệu lực và hiệu quả của chương trình này. 
    Cụ thể: Tư vấn nghề nghiệp và việc làm cho hơn 80% thanh niên trước khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài được học tập, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước sở tại và các văn bản pháp lý có liên quan về quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động;70% thanh niên làm việc ở các khu công nghiệp được trang bị kiến thức pháp luật, hội nhập quốc té về lĩnh vực lao động; kiến thức, kỹ năng về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp. 
     Mỗi năm Lâm Đồng phấn đấu giải quyết việc làm cho ít nhất 8.000 thanh niên; giảm tỷ lệ thất nghiệp ờ đô thị và nông thôn. Mặt khác, tăng cường giáo dục chính trị, đạo đức lối sống và pháp luật cho 100% thanh niên là công chức, viên chức và thanh niên lực lượng vũ trang, 80-90% thanh niên học sinh, 60% thanh niên nông thôn đô thị và thanh niên công nhân...
PHÚC ÂN
Pháp Luật Việt Nam; Số 92 (7075); Thứ Hai 2/4/2018
  

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 1972715 - Online: 40