›› GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ ba, ngày 22/09/2015 08:13:20 GMT+7 | lượt xem: 2190

Hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng

Giới thiệu điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng. Những quy định, hướng dẫn mới về công tác Đảng.Tìm hiểu các quy định mới về cán bộ, công chức, viên chức, thanh tra

Số trang: 500 tr

Khổ: 27 cm

Thông tin xuất bản: Lao Động 2011

Kho mượn: 324.2/ H561D

Kho đọc: VV.006520 

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 2037640 - Online: 55