›› GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ ba, ngày 27/10/2015 02:39:48 GMT+7 | lượt xem: 2048

160 năm tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản

Số trang: 610tr.

Khổ: 24cm.

Thông tin xuất bản:  Chính trị Quốc gia 2007

Kho mượn: 335.4 / M458T

Kho đọc: VV.007783 

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 2030420 - Online: 181