›› GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ năm, ngày 21/07/2016 03:46:11 GMT+7 | lượt xem: 840

Động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam - Triển vọng đến năm 2020

Tác giả: Ngô Thắng Lợi, Trần Thị Vân Hoa (chủ biên), Bùi Đức Tuân...

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia, 2016

Số trang: 226tr., 21cm

Nội dung:

Cuốn sách trình bày một số vấn đề lý luận liên quan đến tăng trưởng kinh tế và động lực tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, cuốn sách tập trung phân tích, đánh giá thực trạng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2014 và các động lực của tăng trưởng trong giai đoạn này theo khu vực kinh tế, ngành và các yếu tố đầu vào. Trên cơ sở đó, các tác giả đã dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng và động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam, cũng như đề xuất các quan điểm, định hướng và giải pháp thiết thực điều chỉnh các động lực kinh tế trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.

Cuốn sách gồm 3 chương:

Chương I: Khung nghiên cứu tăng trưởng và động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam;

Chương II: Đánh giá tăng trưởng kinh tế và động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam;

Chương III: Khuyến nghị điểu chỉnh động lực tăng trưởng kinh tế đến năm 2020 và các giải pháp thực hiện.

 Chỉ số phân loại: 338.9597\ Đ455L

Kí hiệu kho đọc: VN.036415

Kí hiệu kho mượn: 338.9\ Đ455L

Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

  

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 2039481 - Online: 36