›› GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ hai, ngày 29/05/2017 08:27:27 GMT+7 | lượt xem: 661

Định chế pháp luật & tố tụng triều Nguyễn (1802-1885)

VV.9589: Định chế pháp luật & tố tụng triều Nguyễn (1802-1885)

Tác giả: Huỳnh Công Bá

Nhà xuất bản: Nxb. Thuận Hóa, 2017

Số trang: 619tr.

Nội dung:

Trong lịch sử Việt Nam, triều Nguyễn là triều đại phong kiến cuối cùng, đã thống trị đất nước hơn hai phần ba thế kỷ. Với đặc điểm lịch sử đó, triều Nguyễn đã học tập và đúc kết được nhiều kinh nghiệm về quản lý đất nước do các triều đại trước để lại. Những định chế pháp luật của Việt Nam dưới triều Nguyễn, vì thế,  là một nền pháp chế tương đối hoàn chỉnh.

Việc nghiên cứu về chế định pháp luật ở Việt Nam dưới triều Nguyễn giúp chúng ta có một cái nhìn khái quát về nền pháp luật thực định của triều đại này thế kỷ XIX, cùng với những giá trị và đóng góp của nó đối với lịch sử dân tộc Việt Nam

Chỉ số phân loại: 340.52597\ Đ312C

Kí hiệu kho đọc: 340.5\ Đ312C

Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. 

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 2039319 - Online: 47