›› GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ hai, ngày 18/07/2016 04:23:23 GMT+7 | lượt xem: 885

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các văn kiện đại hội XII của Đảng

Tác giả: Vũ Đình Quyền sưu tầm và hệ thống

Nhà xuất bản: Dân Trí, 2016

Số trang: 400tr., 27cm

Nội dung:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 20.01.2016 đến ngày 28.01.2016, tại Hà Nội là đại hội "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới" thành công tốt đẹp, thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Cuốn sách với bố cục tám phần bao gồm: Một số hình ảnh về Đại hội XII của Đảng; điều lệ Đảng và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; một số văn kiện Đại hội XII của Đảng… Với những nội dung trên, cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo thiết thực tại các cơ quan, tổ chức trong việc ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Chỉ số phân loại: 324.259707\Đ309L

Kí hiệu kho đọc: VV 9105

Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc ! 

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 2039342 - Online: 64