›› GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ hai, ngày 18/07/2016 04:24:38 GMT+7 | lượt xem: 910

Đảng với trí thức, trí thức với Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 

Tác giả: Vũ Đình Quyền sưu tầm, tuyển chọn

Nhà xuất bản: Lao động, 2016

Số trang: 400tr., 27cm

Nội dung:

Cuốn sách gồm năm phần:

Phần I: Một số hình ảnh về đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Phần II: Chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Phần III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức;

Phần IV: Đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Phần V: Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.  

Chỉ số phân loại:324.259707\Đ106V

Sách hiện đang có tại kho đọc thư viện.

Kí hiệu: VV9106

Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc. 

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 2039402 - Online: 53