›› GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ sáu, ngày 18/09/2015 10:13:14 GMT+7 | lượt xem: 1644

Đảng Cộng Sản Việt Nam 80 năm xây dựng và phát triển

Khái quát sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong những năm đấu tranh giành chính quyền, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, trong công cuộc đổi mới và hội nhập. Những hoạt động của Đảng Cộng Sản Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới

Số trang: 1227tr

Khổ: 24cm

Thông tin xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2010

Kho mượn: 324.2 / Đ106C

Kho đọc: VV.004995 

Tin khác

SÁCH NÓI
 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 314 - Online: 32