MỖI TUẦN MỘT CUỐN SÁCH


Giới thiệu sách: Gieo niềm tin cuộc sống - Thư viện tỉnh Lâm Đồng

Thư viện tỉnh Lâm Đồng giớ i thiệu đến bạn đọc cuốn sách: Gieo niềm tin cuộc sống. Sách hiện đang có tại thư viện tỉnh Lâm Đồng.

Giới thiệu sách: Giáo sư Tôn Thất Tùng người thầy thuốc mẫu mực của nhân dân

Thư viện tỉnh Lâm Đồng giới thiệu sách Giáo sư Tôn Thất Tùng người thầy thuốc mẫu mực của nhân dân trên đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng ngày 25/02/2017 trong chuyên mục Câu lạc bộ Văn Nghê.

Giới thiệu sách: Yêu thương và Tự do

Thư viện tỉnh Lâm Đồng giới thiệu sách Yêu thương và Tự do trên đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng ngày 11/03/2017 trong chuyên mục Câu lạc bộ Văn Nghê.

Giới thiệu sách: Chiến thắng nhỏ trong đời lớn

Thư viện tỉnh Lâm Đồng giới thiệu sách Chiến thắng nhỏ trong đời lớn trên đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng ngày 20/3/2017 trong chuyên mục Câu lạc bộ Văn nghệ.

Giới thiệu sách: Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào Thanh niên Việt Nam

Thư viện tỉnh Lâm Đồng giới thiệu sách Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào Thanh niên Việt Nam trên đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng ngày 25/3/2017 trong chuyên mục Câu lạc bộ Văn nghệ

Giới thiệu sách: Người dám cho đi - Thư viện tỉnh Lâm Đồng

Thư viện tỉnh Lâm Đồng giới thiệu sách Người dám cho đi trên đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng ngày 03/04/2017 trong chuyên mục Câu lạc bộ Văn nghệ

Giới thiệu sách: Từ ghế nhà trường đến giảng đường đại học

Thư viện tỉnh Lâm Đồng giới thiệu sách Từ ghế nhà trường đến giảng đường đại học trên đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng ngày 08/04/2017 trong chuyên mục Câu lạc bộ Văn nghệ

Giới thiệu sách: Thư gửi người mẹ trẻ

Thư viện tỉnh Lâm Đồng giới thiệu sách Thư gửi người mẹ trẻ trên đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng ngày 15/4/2017 trong chuyên mục Câu lạc bộ Văn nghệ

Giới thiệu sách: Suy nghĩ về sách, văn hóa đọc và thư viện

Thư viện tỉnh Lâm Đồng giới thiệu sách Suy nghĩ về sách, văn hóa đọc và thư viện trên đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng ngày 22/04/2017 trong chuyên mục Câu lạc bộ Văn nghệ

Giới thiệu sách: Chân trần chí thép

Thư viện tỉnh Lâm Đồng giới thiệu sách Chân trần chí thép trên đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng ngày 29/04/2017 trong chuyên mục Câu lạc bộ Văn nghệ

Giới thiệu sách: Huyền thoại Điện Biên

Thư viện tỉnh Lâm Đồng giới thiệu sách Huyền thoại Điện Biên trên đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng ngày 06/5/2017 trong chuyên mục Câu lạc bộ Văn nghệ

Giới thiệu sách: Từ giận giữ đến bình an

Thư viện tỉnh Lâm Đồng giới thiệu sách Từ giận giữ đến bình an trên đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng ngày 08/7/2017 trong chuyên mục Câu lạc bộ Văn nghệ

Giới thiệu sách: Bí quyết tỏa sáng khi nói trước công chúng

Thư viện tỉnh Lâm Đồng giới thiệu sách Bí quyết tỏa sáng khi nói trước công chúng trên đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng ngày 15/7/2017 trong chuyên mục Câu lạc bộ Văn nghệ

Giới thiệu sách: Chuyện kể về Một gia đình liệt sĩ

Thư viện tỉnh Lâm Đồng giới thiệu sách Chuyện kể về Một gia đình liệt sĩ trên đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng ngày 22/7/2017 trong chuyên mục Câu lạc bộ Văn nghệ

Giới thiệu sách: 100 thói quen sinh hoạt lành mạnh để bảo vệ sức khỏe

Thư viện tỉnh Lâm Đồng giới thiệu sách 100 thói quen sinh hoạt lành mạnh để bảo vệ sức khỏe trên đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng ngày 29/7/2017 trong chuyên mục Câu lạc bộ Văn nghệ

Giới thiệu sách: Hình thành thói quen độc lập cho trẻ

Thư viện tỉnh Lâm Đồng giới thiệu sách Hình thành thói quen độc lập cho trẻ trên đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng ngày 12/8/2017 trong chuyên mục Câu lạc bộ Văn nghệ

Giới thiệu sách: Cách mạng Tháng Tám - Cuộc đổi đời của dân tộc

Thư viện tỉnh Lâm Đồng giới thiệu sách ... trên đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng ngày Cách mạng Tháng Tám - Cuộc đổi đời của dân tộc trong chuyên mục Câu lạc bộ Văn nghệ

Giới thiệu sách: Chìa khóa tư duy tích cực

Thư viện tỉnh Lâm Đồng giới thiệu sách Chìa khóa tư duy tích cực trên đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng ngày 26/8/2017 trong chuyên mục Câu lạc bộ Văn nghệ

Giới thiệu sách: Bản Tuyên ngôn Độc lập thời đại Hồ Chí Minh

Thư viện tỉnh Lâm Đồng giới thiệu sách Bản Tuyên ngôn Độc lập thời đại Hồ Chí Minh trên đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng ngày 03/9/2017 trong chuyên mục Câu lạc bộ Văn nghệ

Giới thiệu sách: 99 việc cần làm trước khi tốt nghiệp đại học

Thư viện tỉnh Lâm Đồng giới thiệu sách 99 việc cần làm trước khi tốt nghiệp đại học trên đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng ngày 09/9/2017 trong chuyên mục Câu lạc bộ Văn nghệ

Giới thiệu sách: Cuộc sống sau nghỉ hưu

Thư viện tỉnh Lâm Đồng giới thiệu sách Cuộc sống sau nghỉ hưu trên đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng ngày 16/9/2017 trong chuyên mục Câu lạc bộ Văn nghệ

Giới thiệu sách: Sức mạnh của sự tinh giản

Thư viện tỉnh Lâm Đồng giới thiệu sách Sức mạnh của sự tinh giản trên đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng ngày 23/9/2017 trong chuyên mục Câu lạc bộ Văn nghệ

Giới thiệu sách: Hãy yêu con theo cách này Mẹ nhé

Thư viện tỉnh Lâm Đồng giới thiệu sách Hãy yêu con theo cách này Mẹ nhé trên đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng ngày 30/9/2017 trong chuyên mục Câu lạc bộ Văn nghệ

Giới thiệu sách: 4 món quà tặng con

Thư viện tỉnh Lâm Đồng giới thiệu cuốn sách 4 món quà tặng con chuyên đề trên đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng ngày 03/12/2017 trong chuyên mục Câu lạc bộ Văn nghệ

Giới thiệu sách: Điều trái tim mách bảo

Thư viện tỉnh Lâm Đồng giới thiệu cuốn sách Điều trái tim mách bảo chuyên đề trên đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng ngày 31/12/2017 trong chuyên mục Câu lạc bộ Văn nghệ

Giới thiệu sách: Lịch sử phong trào học sinh, sinh viên Việt Nam và hội sinh viên Việt Nam

Thư viện tỉnh Lâm Đồng giới thiệu sách Lịch sử phong trào học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội sinh viên Việt Nam trên đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng ngày 08/1/2018 trong chuyên mục Câu lạc bộ Văn nghệ

Giới thiệu sách:Phụ nữ lãnh đạo bằng yêu thương

Thư viện tỉnh Lâm Đồng giới thiệu sách Phụ nữ lãnh đạo bằng yêu thương trên đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng ngày 04/3/2018 trong chuyên mục Câu lạc bộ Văn nghệ

Giới thiệu sách: Sống không nuối tiếc - Tuổi 50 Hy vọng

Thư viện tỉnh Lâm Đồng giới thiệu sách Sống không nuối tiếc - Tuổi 50 Hy vọng trên đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng ngày 12/3/2018 trong chuyên mục Câu lạc bộ Văn nghệ

Mỗi tuần 1 cuốn sách: Hãy yêu bản thân - 50 cách để trở thành người phụ nữ tuyệt vời - Tác giả: Mere

Thư viện tỉnh Lâm Đồng giới thiệu sách: Hãy yêu bản thân - 50 cách để trở thành người phụ nữ tuyệt vời trên đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng ngày 08/4/2018 trong chuyên mục Câu lạc bộ Văn nghệ

Giới thiệu sách " Áp lực của trẻ""

Thư viện tỉnh Lâm Đồng giới thiệu sách "Áp lực của trẻ" trên đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng ngày 18/03/2019 trong chuyên mục Câu lạc bộ Văn nghệ

Giới thiệu sách " Bắt đầu từ đam mê""

Thư viện tỉnh Lâm Đồng giới thiệu sách " Bắt đầu từ đam mê" trên đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng ngày 07/4/2019 trong chuyên mục Câu lạc bộ Văn nghệ 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 1974488 - Online: 40