›› HOẠT ĐỘNG

TẤT CẢ |HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TỈNH|HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN CƠ SỞ|

Lâm Hà tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam”

Hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam” lần thứ 4 trên địa bàn huyện Lâm Hà được bắt đầu từ tháng 3/2017 đến hết tháng 4/2017 trong toàn huyện. Dưới sự chỉ đạo của UBND huyện Lâm Hà, Trung tâm thư viện huyện đã tổ chức các hoạt động trong Ngày sách Việt Nam với nhiều hình thức như treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích... tại trụ sở cơ quan, các trục đường chính, nơi công cộng, khu dân cư...

Thư viện huyện Di Linh tổ chức ngày hội sách năm 2017

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4 và ngày Sách – Bản quyền thế giới 23/4 năm 2017, từ ngày 17/4 đến 23/4/2017, thư viện huyện Di Linh tổ chức ngày hội sách với chủ đề “Sách – Chìa khóa cánh cửa tri thức” nhằm tuyên truyền, cổ vũ phong trào đọc sách trong cộng đồng, xây dựng và phát triển văn hóa đọc.

Thư viện huyện Đơn Dương tổ chức Ngày hội đọc sách

Để chào mừng Ngày sách Việt Nam 21/4/2017, ngày 18/4/2017 Thư viện huyện Đơn Dương đã tổ chức một số hoạt động trong Ngày hội đọc sách với nhiều hình thức phong phú, thiết thực và hiệu quả, nhằm tôn vinh sách và văn hóa đọc ở Việt Nam như:

 

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Phường 4 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (84) 63 3822162 Email: info@thuvienlamdong.org.vn

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 1868000 - Online: 18